• ระนาดน้ำ

posted on 19 Oct 2010 09:43 by folkner in Poem
 ระนาดน้ำ 

ระริกลมรวมเร้าเข้าโลมลูบ
สะท้อนวูบแววตะวันน้ำสั่นไหว
ระลอกเคลื่อนเลื่อนลิบวิบวิบไว
ลมเร่งไล้ธารเลื่อมกระเพื่อมแล้ว

แรกเพลงเริ่มเพิ่มแรงพลิกแพลงรัว
น้ำก่อตัวถักริ้วทอทิวแถว
ไล่ลูกเรียงลอนลาดระนาดแนว
วิบลูกแวววาววับรับตะวัน

ลมโลมไล้ไล่เรียงระนาดน้ำ
ไล่สูงต่ำสำเนียงเสียงลดหลั่น
พริ้วแพรวพรายลายเพลงบรรเลงพลัน
พลิกร้อยพันผันเสียงสำเนียงเพลง

ระนาดน้ำนำโน้มประโลมโลก
ขยับโยกกลอกกลิ้งกริ่งกร่างเกร่ง
ระนาดน้ำนำโน้มโลมบรรเลง
เป็นบทเพลงกระเพื่อมเน้นเย็นสำเนียง

กระพริบพรายลายพริ้วในริ้วพลิก
เลื่อมระริกพลิกพริบกระซิบเสียง
ตะวันคล้อยลงคุ้งสายรุ้งเคียง
ลอนรรรเรียงลมเสนาะเคาะสายน้ำ 

ลำภา  มัคศรีพงษ์

Comment

Comment:

Tweetไพเราะมากครับ big smile

#1 By ทิว แอด ไฟน์ on 2010-12-01 20:37