• แคนสะอื้น

posted on 23 Sep 2010 03:06 by folkner in Poem

 

แคนสะอื้น

 

แว่วเพลงแคนขมขื่นสะอื้นเสียง

ฟังสำเนียงร่วงโรยระโหยอ่อน

พรากถิ่นทุ่งมุ่งมาสู่นาคร

เป่าแคนวอนอ้อนขอต่อชีวิน

 

เคยเป่าแคนแสนสุขสนุกสนาน

คือเพลงบุญพื้นบ้านอีสานถิ่น

กลับเป็นเพลงพลัดพรากจากแผ่นดิน

น้ำตารินไหลหยดรดแคนครวญ

 

อีสานเข็ญเป็นไข้คนไห้ร่ำ

ชะตากรรมเล่นกลคนปั่นป่วน

ลมชีวิตหักเหพัดเรรวน

พัดขบวนคนทุกข์บุกเข้ากรุง

 

เป่าเพลงแคนเพลงแค่นเพลงแค้นเข็ญ

เพลงลำเค็ญขอทานคนบ้านทุ่ง

เศษสตางค์คนเมตตามาผดุง

ค้ำจุนลุงคนเป่าแคนแทนชีวิต

 

เพลงครวญคร่ำคำนึงคิดถึงบ้าน

ถ่ายทอดผ่านสะท้านไหวในดวงจิต

เพลงพลัดพรากฝากสู่หมู่มิ่งมิตร

เพลงอุทิศแคนสะอื้นคืนบุญคุณฯ

 

ลำภา มัคศรีพงษ์

ตีพิมพ์ในหนังสือ "สยามอารยะ"ต้นปี ปี ๒๕๓๖

Comment

Comment:

Tweet