• รับขวัญข้าว

posted on 22 Sep 2010 13:23 by folkner in Poemรับขวัญข้าว

 

ดอกข้าวกรุ่นกลิ่นเกสรขจรฟุ้ง 

ทั่วทั้งทุ่งแสงทองทาบอาบพรมเขียว

ลมโบกพัดสะบัดไล้ไกวรวงเรียว

ขับคลื่นเกลียวเคลื่อนไหวใบระบำ

 

น้ำไหลล่องตามช่องคันนาขาด

เสียงเขียดปาดประสานขับรับย่ำค่ำ

สาวนางหนึ่งนั่งเรียงถ้อยร้อยลำนำ

ขับขานคำรับขวัญข้าวที่พราวรวง

 

แม่โพสพเจ้าขาลูกมาพร้อม

กับชะลอมเครื่องสังเวยเคยบวงสรวง

กล้วยส้มสุกลูกไม้มาลัยพวง

ธงเขียวม่วงเหลืองแดงแป้งน้ำมัน

 

ให้แม่ลิ้มอิ่มเอมแล้วแต่งองค์

กับเครื่องทรงส่งมอบปลอบรับขวัญ

แทนพระคุณหนุนคณามานิรันดร์

รวงแม่นั้นมากคุณค่ากว่าสิ่งใด

 

ลงหลักปักผูกเฉลวชะลอมห้อย

ธงผืนน้อยหลากสีพลิ้วปลิวไสว

แม่โพสพเริงรำระบำใบ

แว่วกอไผ่เสียดสีคีตกานท์

 

ขวัญของแม่สถิตอยู่คู่ท้องทุ่ง

เฝ้าแต่งปรุงรวงแด่ลูกผูกผสาน

คือสายใยสายสัมพันธ์นิรันดร์กาล

ณ. สถานถิ่นทุ่งข้าวชาวนาชนฯ

 

ลำภา มัคศรีพงษ์

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๓๖

Comment

Comment:

Tweet